SZR "KLANICA JOKI "
    24430 Ada, Halas Jožefa 1

 
    vl. Semeredi Jožef
 
    Tel:         024/853-510
    Mob:
      064/351-98-66
 
    Web: www.joki.backabanat.com
 
    Pogledaj lokaciju na mapi Ade
 
 
    Delatnost:
   
    - Samostalna zanatska radnja za klanje       životinja i izradu proizvoda od mesa
    - Uslužno klanje svinja i junadi